Evrimi Anlamak kapsamlı ve anlaşılır evrim rehberiniz!

C3:kanitlar 12

Git ve: kullan, ara
Evrim 101 İçindekiler


Örnek Yoluyla Kanıt

Yaşamın tarihi geçmişte yatar. Bununla birlikte günümüzde yaşayan canlıları inceleyerek zaman içerisinde neler olduğunu anlayabilmemize olanak veren pek çok yöntem de vardır. Tarımda ya da laboratuvarlarda uygulanan yapay seçilim, doğal seçilimi anlayabilmemiz açısından bir model oluşturur. Canlıların ekosistem içindeki etkileşimlerini incelemek popülasyonların zaman içerisinde nasıl uyarlandığını anlamamıza yardımcı olur. Deneyler, seçilimi ve uyarlanmayı gösterir ve bu sayede biz ortak ataya bağlı sınıflandırmalarda iç içe geçmiş hiyerarşileri görebiliriz.

By examp2.jpg

By examp3.jpg

By examp4.jpg

Önceki
Coğrafya


Sonraki
Yapay Seçilim

Araştırmacı fotoğrafı Sandra Velleman (Ohio Eyalet Üniversitesi) tarafından; sera fotoğrafı USDA, Agricultural Research Service tarafından; çiftlik fotoğrafı Dr. Normand St-Pierre (Ohio Eyalet Üniversitesi) tarafından sağlanmıştır.

yazdırılabilir görünüm