Evrimi Anlamak kapsamlı ve anlaşılır evrim rehberiniz!

Evrim101:Yaşamın Tarihinden önemli olaylar düz metin

Git ve: kullan, ara

Resimli halini görüntüleyin.


Zaman Olay
130.000 yıl önce: Anatomik olarak ilk modern insan evrilir. Onun torunları 70 000 yıl sonra insan bilincinin ilk dışavurumlarından biri olan mağara resimlerini yapmaya başlayacaktır.
4 milyon yıl önce: Afrika’da, bilim insanlarının “Lucy” diye adlandırdıkları erken insansılar yaşamaktadır. Buzul çağı başlamış ve bir çok büyük memelinin nesli tükenmiştir.
65 milyon yıl önce: Yucatan Yarımadası’na dev bir meteor düşmüştür. Ammonitlerle kuşlar dışındaki dinozorların nesli tükenmiş, kuşlar ve memeliler ise hayatta kalmayı başarmışlardır.
130 milyon yıl önce: Kıtalar bugünkü konumlarına doğru sürüklenirken, ilk çiçekli bitkiler evrilir. Karalarda dinozorlar hakimiyet kurar, denizlerde kemikli balıklar çeşitlenir.
225 milyon yıl önce: Dinozorlar ve memeliler evrilir. Pangea parçalanmaya başlar.
248 milyon yıl önce: Yeryüzünün bu en büyük kitlesel yok oluşunda denizlerdeki canlıların % 90’ının, karalardaki canlıların ise % 70’inin soyu tükenmiştir. Ammonitler, hayatta kalabilenler arasındadır.
250 milyon yıl önce: Pangea adlı süper kıta oluşur. Kozalaklı bitki ormanları, sürüngenler ve memelilerin ataları olan sinapsitler yaygındır.
360 milyon yıl önce: Tohumlu bitkiler ve geniş ormanlar ilk kez belirmeye başlarken, dört üyeli omurgalılar karaya çıkarlar. Okyanuslarda muazzam mercan kayalıkları oluşur.
420 milyon yıl önce: Kara bitkileri evrilir. Bu olay, dünyanın yüzeyini önemli ölçüde değiştirir ve yeni habitatlar yaratır.
450 milyon yıl önce: Eklembacaklılar karaya ayak basar, bunların torunları akrepler, örümcekler, akar ve kırkayaklara evrilir.
500 milyon yıl önce: Balık-benzeri omurgalılar evrilir. Okyanuslarda üçloblular (Trilobita), denizlaleleri (Crinoidea), dallıbacaklılar (Brachiopoda), ve kafadanbacaklılar (Cephalopoda) gibi canlılar yaygındır.
555 milyon yıl önce: Çokhücreli deniz canlıları yaygındır. Yaşamın çeşitliliği Wiwaxia gibi tuhaf görünüşlü hayvanları da içermektedir.
3.5 milyar yıl önce: Tekhücreli yaşam evrilir. Fotosentetik bakteriler atmosfere oksijen salmaya başlar.
3.8 milyar yıl önce: Kendini eşleyebilen moleküller oluşur (DNA molekülünün öncüleri).
4.6 milyar yıl önce: Yerküre oluşur. Meteor ve kuyrukluyıldızların bombardımanına uğrar.
yazdırılabilir görünüm