Kuram

(ing. theory) Geniş olgular yelpazesi için geniş bir açıklama. Kuramlar tutarlıdır, özlüdür, sistematiktir, öngörü sağlar, geniş uygulama alanları vardır. Genellikle çok sayıda tekil hipotezi birleştirirler. Bilimsel bir kuramın doğadan gelen kanıtlarla sınanabilmesi gerekir. Eğer bir kuram deney sonuçları, gözlemlerle ya da başka bir yolla sınanamıyorsa o zaman bilimsel değildir.

"http://www.evrimianlamak.org/e/S%C3%B6zl%C3%BCk%C3%A7e:Kuram" adresinden alındı.