Nesil tükenmesi

(ing. extinction) Yokoluş. Bir soyun ya da türün son bireylerinin ölmesi olayı. Bir türün bütün bireyleri öldüğünde o türün nesli tükenmiş olur. Aynı zamanda bir soyun tamamını oluşturan türlerin nesli tükendiğinde, o soyun da nesli tükenmiş olur.

"http://www.evrimianlamak.org/e/S%C3%B6zl%C3%BCk%C3%A7e:Nesil_t%C3%BCkenmesi" adresinden alındı.