Ortakyaşam

(ing. symbiosis) Birbiri ile yakın temas halinde olan iki organizma arasındaki ilişki. Bu ilişki her iki organizmanın yararına da olabilir (mutuallik), organizmalardan sadece bir tanesine faydalı olabilir (komensallik) veya bir tanesine zararlı olabilir (parazitlik).

"http://www.evrimianlamak.org/e/S%C3%B6zl%C3%BCk%C3%A7e:Ortakya%C5%9Fam" adresinden alındı.