Toplu yokoluş

(ing. mass extinction) Aynı zamanda "Kitlesel Yokoluş". Birçok değişik soyun eşzamanlı olarak yokolduğu olaylar. Toplu yokoluşlardaki yokoluş hızı normalde görülen ardalan yokoluş hızından çok daha yüksektir. Daha detaylı açıklama için Evrim 101 altindaki konuyla ilgili sayfaya bakınız

"http://www.evrimianlamak.org/e/S%C3%B6zl%C3%BCk%C3%A7e:Toplu_yokolu%C5%9F" adresinden alındı.