Uyarlanım

(ing. adaptation) Şu anki işlevini yerine getirdiği için doğal seçilim sonucu evrilen özellikler. Daha detaylı bilgi için Evrim 101 serisi altında uyarlanım başlığına bakın.

"http://www.evrimianlamak.org/e/S%C3%B6zl%C3%BCk%C3%A7e:Uyarlan%C4%B1m" adresinden alındı.