Yakınsayan evrim

(ing. convergent evolution) İki farklı soyda birbirine benzeyen karakterlerin bağımsız olarak evrilmesi süreci. Genelde bunun sebebi iki soyun da birbirlerine benzer çevresel engellerle başetmeleri ve dolayısıyla üzerlerindeki seçilim baskılarının benzer olmasıdır.

"http://www.evrimianlamak.org/e/S%C3%B6zl%C3%BCk%C3%A7e:Yak%C4%B1nsayan_evrim" adresinden alındı.